Programe și strategii

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a comunei NEGRILEȘTI 2021-2027

Proiecte propuse

 1. Înființare rețea de gaze în comuna Negrilești, județul Galați;
 2. Înființarea rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Negrilești, județul Galați;
 3. Construire sală de educație fizică școlară în sat Negrilești, comuna Negrilești, județul Galați;
 4. Reabilitarea clădirilor publice
 5. Reabilitarea școlii Negrilești prin extinderea pe verticală cu 1 etaj și delimitarea spațiilor educaționale cu destinații diverse
 6. Îmbunătățirea infrastructurii din domeniul sănătății
 7. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
 8. Eficientizarea consumului de energie electrică la iluminatul public
 9. Amenajarea spațiilor verzi aparținând domeniului public (parc de recreere, locuri de joacă etc.)
 10. Înființarea de piste de biciclete
 11. Înființarea de stații de încărcare pentru mijloace de transport cu propulsie electrică
 12. Achiziția de mijloace de transport școlare (microbuze)
 13. Achiziția unui mijloc de transport specializat (autospecială) pentru prevenirea și combaterea incendiilor
 14. Achiziția unui mijloc de transport specializat (autospecială) pentru vidanjarea foselor septice
 15. Achiziția mijloacelor de transport cu propulsie electrică necesare înlocuirii mijloacelor de transport existente, cu propulsie pe bază de combustibil fosil
 16. Întocmirea PUG și PUZ necesare direcțiilor de dezvoltare viitoare a comunității locale
 17. Înființarea băncii de date rurale a localității
 18. Întocmirea registrului spațiilor verzi
 19. Digitalizarea serviciilor publice
 20. Digitalizarea administrației publice
 21. Elaborarea proiectului pentru construcția unui muzeu de sit arheologic și amenajare peisagistică pe ruinele vechii proprietăți a conacului boieresc (în parteneriat/asociere cu Direcția Județeană de Cultură)
 22. Înființarea unui ansamblu cultural-artistic pentru conservarea și promovarea valorilor folclorului și tradițiilor locale, în colaborare cu unitatea școlară
 23. Construirea unui nou lăcaș al căminului cultural pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice pentru conservarea și promovarea valorilor folclorului și tradițiilor locale
 24. Organizarea edițiilor anuale ale festivalului ”Florile de sânziene” (început în anul 2015), cât și a altor evenimente pentru promovarea culturală a zonei
 25. Organizarea de vizite de studiu în țară și străinătate, pe diverse domenii de activitate, pentru îmbunătățirea managementului administrativ
 26. Organizarea și derularea măsurilor și activităților necesare aderării la diverse forme asociative
 27. Organizarea și derularea de cursuri de calificare pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă din zonă
 28. Îmbunătățirea conectivității cu UAT-urile limitrofe (reabilitarea rețelei de drumuri)
 29. Construire capela mortuara în comuna Negrilești;
 30. Înființarea unui Târg săptămânal în comuna Negrilești .