PREZENTARE

LOCALIZARE

Comuna Negrilești este situată în partea de nord – nord – vest a județul Galați, fiind limitrofă municipiului Tecuci, situație care i-a conferit în trecut statutul de comună suburbană, iar teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăți:

 • la nord – comuna Ghidigeni;
 • la nord-est – comuna Cerțești;
 • la nord-vest – comuna Țepu;
 • la sud – comuna Munteni;
 • la est – comuna Corod;
 • la vest – comuna Munteni.

Teritoriul comunei Negrilești este traversat pe direcția nord – sud de drumul județean DJ240, drum modernizat care străbate întreaga comună.

ISTORIA LOCALITĂȚII

Zona geografică în care se înscrie comuna Negrilești și anume ținutul Covurluiului, poartă numeroase mărturii materiale ale prezenței omului din timpuri străvechi, preistorice, prezență dovedită a fi într-o continuitate neîntreruptă. Cele mai vechi vestigii umane în ținutul Covurluiului aparțin paleoliticului final și epipaleoliticului. Pe teritoriul satului Negrilești, au fost localizate așezări din neoliticul vechi, aparținând culturii Criș, sub formă de așezări neîntărite, întovărășind albiile râurilor, fiind frecvent situate pe terasele joase și pe terasa de luncă, prin care se confirmă cultivarea primitivă a plantelor.
În secolele X-XIII se înscriu și pe teritoriul actual al județului Galați forme ale feudalismului timpuriu, strâns legate de influența bizantină. Din punct de vedere al atestării documentare, satele comunei Negrilești se înscriu în generația așezărilor atestate în sec. XIV-XV, situate în general în partea de nord a Podișului Covurluiului.
De-a lungul timpului localitatea a fost încercată de nenumărate ori – distrugeri provocate de incendii, năvăliri ale turcilor, tătarilor și cazacilor, ocupații străine, confruntări între pretendenții “locului” la tronul Moldovei, Războiul de Independență, Răscoala țăranilor, cele două războaie mondiale, dar și inundații, secete, ierni geroase, invazii de lăcuste, înstrăinări de pământuri prin vânzări la mezat. După părerea istoricului Ion Bogdan, numele satului Negrilești, ar purta numele unui mare boier al Moldovei, Negrilă, boier ce apare pentru prima dată într-un document din timpul domnitorului Alexandru cel Bun la data de 15 octombrie 1427. Este vorba probabil de tatăl lui Negrilă, boier din timpul lui Stefan cel Mare, decapitat la Vaslui.

RELIEF

Cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei Negrilești aparține unității majore Câmpia Română – Câmpia Tecuciului și doar o mică parte din zona de nord vest a teritoriului, se încadrează în Podișului Moldovenesc (și anume în Podișul Bârladului, colinele Tutovei sau piemontul Nicoreștilor).
Câmpia Tecuciului, parte componentă a Câmpiei Române, este limitată spre nord de Colinele Tutovei, spre est de Câmpia Siretului. Ea este slab fragmentată și alcătuită dintr-un complex de trei terase și anume:

 • Tecuci;
 • Cernicari;
 • Negrilești.

CLIMA

Clima este influențată de așezarea geografică a teritoriului, de relief și de circulația generală a atmosferei, incluzându-se în provincia climatică continentală, ținului climei de câmpie. Pe teritoriul comunei Negrilești se constată un climat temperat – continental, caracterizându-se vara prin predominarea timpului senin, uscat și călduros, ca rezultat al transformării maselor de aer, sub influența valorilor mari ale bilanțului radiativ și caloric. Teritoriul comunei Negrilești se găsește sub influența maselor de aer continental – estice.
Din punct de vedere termic, zona se distinge prin valorile ridicate ale mediilor anuale, consecința a poziției geografice și a altitudinilor mici, acestea fiind de 9°C – 10°C.

POPULAȚIA

Populația comunei Negrilești, conform datelor obținute de la Institutul Național de Statistică la ultimul recensământ din anul 2011 este de 2.405 locuitori, din care:

 • masculin – 1.215;
 • feminin – 1.190.

CULTURĂ ȘI CULTE

Comuna Negrilești beneficiază de un cămin cultural în stare de funcționare, dar care necesită dotări pentru desfășurarea în condiții optime a actului de cultură. Prin hotărârea Consiliului Local a fost stabilita ziua comunei in data de 20 iulie. De asemenea comuna are o formație folclorică condusă de preotul paroh din Negrilești, care își desfășoară activitatea pe lângă școala din comuna. Comuna Negrilești are în prezent 2 biserici ortodoxe și anume Biserica “Sf. Nicolae” din satul Negrilești și Biserica “Înălțarea Domnului” din satul Slobozia Blăneasa cu cimitirele aferente.